UDT konserwacje, badania, rejestracje

Urząd Dozoru Technicznego

W związku z przydzieleniem Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT) przez Prezesa Rady Ministrów nowych zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracy wózków jezdniowych (widłowych) informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), z dniem 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia będą podlegać dozorowi technicznemu.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma JAPANLIFT oferuje usługi konserwacji i napraw wózków zgodnie z wymogami UDT!

  • posiadamy stosowne świadectwa kwalifikacji do konserwacji wózków widłowych,
  • realizujemy przeglądy na wezwanie Klienta oraz w ramach stałej umowy,
  • w ramach kompleksowej usługi przestrzegamy terminów wykonywania okresowych przeglądów oraz prowadzimy ich ewidencję.

Zlecenie nam prowadzenia konserwacji wózków to zapewnienie należytego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń, obniżenie kosztów i przede wszystkim spełnienie wymagań obowiązujących przepisów!!!

Szczegółowe informacje o warunkach dopuszczania wózków widłowych do eksploatacji można uzyskać na stronie: Urzędu Dozoru Technicznego www.udt.gov.pl

UDT konserwacje, badania, rejestracje

Serwisujemy maszyny wiodących marek