Resurs

Maszyny UTB to urządzenia transportu bliskiego. Do tej szerokiej kategorii zalicza się między innymi wózki widłowe. To właśnie z uwagi na taką klasyfikację wózki jezdniowe unoszące zobowiązane są do przechodzenia okresowych kontroli technicznych pod kątem obliczania resursu – czyli przewidywanego okresu zdolności użytkowej pojazdu.

Do 2018 roku obowiązek obliczania resursu wózka widłowego nie istniał. Wprowadziły go dopiero regulacje z 30 października 2018 roku, wydane przez ministra Przedsiębiorczości i Technologii, regulujące warunki techniczne modernizacji, napraw oraz eksploatacji maszyn UTB (z późniejszymi zmianami).

Do oceny stanu technicznego oraz poprawnego wyliczenia resursu wózka widłowego potrzebne jest kilka informacji. Należą do nich między innymi:

  • dane techniczne wózka widłowego,
  • ilość przepracowanych motogodzin,
  • obciążenie urządzenia podczas pracy,
  • warunki, w jakich pracuje wózek widłowy.

Na podstawie wyżej wymienionych danych sporządza się dokumentację resurs.

Firma JAPANLIFT świadczy usługi wykonania dokumentacji resurs.

DZIAŁ SERWISU (badania wózków UDT i resurs)

tel. 509 735 333
E-MAIL: serwis@japanlift.pl

 

Serwisujemy maszyny wiodących marek