Polityka Ochrony Danych

Niniejszy dokument został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane,  ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa przez PHU Przemysław Wiśniewski z siedzibą w Poznaniu, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

Jakie dane przetwarzamy?

Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności handlowej oraz szkoleniowej. Bez znajomości Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu fizycznego i mailowego oraz numeru telefonu nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać dla Ciebie naszych usług – naprawić Twoich maszyn lub przeprowadzić dla Ciebie szkolenia. Podanie nam tych danych jest nieobowiązkowe lecz ich brak uniemożlwi zawarcie umowy.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych jest PHU Przemysław Wiśniewski z siedzibą w Poznaniu (60-123 Poznań), Albańska 17 oraz nasi Zaufani partnerzy. Aby się z nami skontaktować wyślij email pod adres: biuro@japanlift.pl lub zadzwoń +48 61 843 37 53.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:

 • W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
 • W celu wypełnienia niezbędnego obowiązku prawnego wynikającego z Ustaw o rachunkowości i podatku VAT, a także o dozorze technicznym.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak będzie to konieczne w związku z wypełenieniem umowy. Maksymalny okres przetwarzania to 7 lat po wypełnieniu umowy. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie zgodnie z art. 6 RODO. 

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową,
np. zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą księgową oraz Urzędowi Dozoru Technicznemu, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza  terytorium Unii Europejskiej. 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO)  gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pliki cookies

 • Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  - cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  - cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Polityka prywatności - plik do pobrania

Serwisujemy maszyny wiodących marek